MEZ - Middeleeuws Europees Zwaardvechten

MEZ is een culturele sportvereniging met als hoofddoel het bestuderen en beoefenen van de middeleeuwse krijgskunsten. In het bijzonder het langzwaard. Door het bestuderen van het europese culturele erfged en een aantal goed bewaarde middeleeuwse "Fechtbücher en Manuscripten" eigenen we ons de theorie toe en zetten deze op een sportief verantwoorde wijze om in de praktijk. Op deze wijze willen wij de interesse in de middeleeuwse cultuur en de middeleeuws Europese krijgskunsten bevorderen.

Wij geven onze leden een open deur om door middel van de Europese krijgskunsten het eigen erfgoed en tradities te herontdekken en beleven.

Daar ieder mens voor zichzelf uitmaakt hoever zij of hij hierin wil gaan, zal het voor enkelen een interesante hobby zijn en voor anderen misschien een levenswijze.

Contact
Stenenkruisstraat 45
2070 Zwijndrecht
België


Mail Ons
0032 (0)46 829 07 70
Facebook